Instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló Municipal de Tona

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

En un món en constant canvi, l’adopció de solucions energètiques sostenibles és més important que mai, Tona té molt clara aquesta visió i ha apostat per instal·lar plaques fotovoltaiques al seu Pavelló Municipal, de la mà de Boquet (empresa instal·ladora de serveis integrals), demostrant el seu compromís amb el medi ambient.

La instal·lació realitzada per Boquet consta de 182 plaques solars en una superfície de 452m², que s’ha aprofitat al màxim per aconseguir la màxima eficiència i rendiment energètic, amb una potència nominal de 100kW. El procés d’execució de l’obra ha estat realitzat en un temps de 4 setmanes, i amb la professionalitat que ens caracteritza s’ha seguit en tot moment un procediment meticulós per assegurar la qualitat i la seguretat de la instal·lació.

Característiques de la instal·lació

Localització Pavelló Municipal de Tona
Potencia instal·lada 100kWn
Modalitat Autoconsum col·lectiu amb excedents
Energia total produïda 149.338 kWh
Emissions CO2 evitades 36  t/any
Termini d’execució 4 setmanes
Plaques instal·lades 182
Superfície 452 m²
Èxit de l’obra Assolit satisfactòriament

 

L’equipament és capaç de generar una energia total de 149.338 kWh, això equival a l’energia necessària per alimentar diversos equips i sistemes del pavelló municipal, com ara l’enllumenat, els sistemes de climatització i altres aparells elèctrics.  A més de la producció d’energia renovable, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Tona té un impacte positiu en la reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO2). Es calcula que les plaques solars instal·lades reduiran les emissions de CO2 en un total de 36 tones anuals.

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by