Les comunitats energètiques: Un pas cap a la sostenibilitat energètica descentralitzada

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

En un món cada vegada més preocupat per la crisi climàtica i la necessitat de transició cap a energies renovables, les comunitats energètiques estan guanyant popularitat com una solució prometedora. Aquesta nova forma de generar, consumir i compartir energia està transformant la manera en què les persones perceben i gestionen els recursos energètics. Avancem cap a un futur més sostenible i descentralitzat, on les comunitats locals es converteixen en protagonistes de la seva pròpia energia.

Les comunitats energètiques són agrupacions de persones, empreses o institucions d’una mateixa localitat que s’uneixen per generar, emmagatzemar i compartir energia renovable de forma col·lectiva. A través de l’ús de tecnologies com panells solars, aerogeneradors o altres fonts d’energia verda, aquestes comunitats tenen l’oportunitat de produir electricitat per cobrir les seves necessitats locals. A més, poden compartir els excedents amb altres membres de la comunitat o vendre l’energia a la xarxa elèctrica convencional, un exemple real de comunitat energètica és la instal·lació de fotovoltaica que Boquet va fer a Sant Pol de Mar, on una instal·lació de FV d’autoconsum col·lectiu amb excedents subministra energia simultàniament a la guarderia El Pi del soldat, a l’Ajuntament, a la Biblioteca i a la Policia Local de Sant Pol de Mar.

Els beneficis de les comunitats energètiques:

  1. Independència energètica: Les comunitats energètiques permeten als seus membres reduir la seva dependència de les fonts d’energia convencionals i dels preus fluctuants del mercat. Al produir i consumir energia localment, les comunitats poden millorar la seva resiliència davant de possibles interrupcions en el subministrament.
  2. Foment de les energies renovables: Amb l’ús d’energies netes i renovables, les comunitats energètiques contribueixen a la reducció d’emissions contaminants i al combat del canvi climàtic. A més, es promou la transició cap a un model energètic més sostenible i s’ajuda a preservar els recursos naturals per avui i per a les generacions futures.
  3. Estalvi econòmic: Les comunitats energètiques ofereixen l’oportunitat de compartir els costos d’inversió en infraestructura i tecnologia per generar energia renovable. Això permet als membres estalviar en les seves factures energètiques a llarg termini i, en alguns casos, fins i tot obtenir beneficis econòmics mitjançant la venda d’excés d’energia.
  4. Creació de llaços comunitaris: Les comunitats energètiques promouen la cooperació i la interacció entre els seus membres, fomentant una sensació de pertinença i col·laboració. Aquesta interconnexió entre veïns i empreses locals pot portar a una millora de la qualitat de vida a nivell comunitari.

Tot i els seus beneficis, encara hi ha reptes a superar, com ara els aspectes legals i reguladors, la integració amb la infraestructura de la xarxa elèctrica existent i la necessitat de tecnologies de gestió intel·ligent. No obstant això, amb la voluntat política i el suport de la societat, les comunitats energètiques ja poden canviar la forma en què produïm i consumim energia.

Les comunitats energètiques són una resposta innovadora als reptes energètics i ambientals que enfrontem actualment. Així doncs, a través de la generació local d’energia renovable i el foment de la col·laboració comunitària, aquesta iniciativa està transformant la forma en què entenem i interactuem amb l’energia.

Des de Boquet, com empresa de serveis integrals, sabem com fer-ho, tenim els coneixements i la tecnologia per garantir aquest servei amb el professionalitat i la serietat que ens caracteritza, si ets una empresa i t’agradaria gestionar aquesta possibilitat, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by