Preguntes freqüents sobre les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques per a empreses

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

En un moment en el qual la consciència ambiental està en augment i les preocupacions sobre el canvi climàtic són cada vegada més urgents, no és d’estranyar que les empreses estiguin buscant solucions més netes i eficients per a satisfer les seves necessitats energètiques. Les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques s’han convertit en una opció cada vegada més atractiva per a les empreses que desitgen reduir els seus costos energètics, millorar la seva imatge de marca i contribuir a un futur més sostenible.

Tot i així, quan un s’endinsa en el món de l’energia solar, sorgeixin preguntes i dubtes. Com funcionen realment les plaques solars fotovoltaiques? Quins són els beneficis i els costos associats amb la seva instal·lació? Quins factors han de tenir-se en compte abans de prendre la decisió d’invertir en energia renovable? En aquest blog, respondrem a les preguntes més freqüents que les empreses tenim sobre les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques.

Com funcionen les plaques solars fotovoltaiques?

Les plaques solars fotovoltaiques converteixen la llum solar en electricitat utilitzant cèl·lules fotovoltaiques a través dels materials semiconductors. Quan la llum del sol incideix sobre aquestes cèl·lules, els electrons s’alliberen i generen corrent elèctrica. Aquesta electricitat pot ser utilitzada per a alimentar dispositius electrònics i maquinària de l’empresa o ser emmagatzemada en bateries per al seu ús posterior.

Quins són els beneficis d'instal·lar plaques solars fotovoltaiques en la meva empresa?

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques ofereix una sèrie de beneficis per a les empreses. En primer lloc, redueix els costos d’energia, tant de forma immediata com a llarg termini, al aprofitar una font d’energia gratuïta i renovable. A més, permet un major control sobre els costos energètics. També millora la imatge de marca de l’empresa, demostrant el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, la qual cosa pot atreure a clients conscients i generar un avantatge competitiu.

Des de Boquet ens assegurem que el nostre client obtingui el màxim rendiment i eficiència de les seves plaques solars fotovoltaiques. El nostre equip d’experts realitza un anàlisi detallat del consum energètic de l’empresa i del potencial solar disponible en la ubicació per dissenyar un sistema personalitzat que s’adapti perfectament a les necessitats i objectius del client.

Quina és la vida útil de les plaques solars fotovoltaiques i el seu retorn d'inversió?

Les plaques solars fotovoltaiques solen tenir una vida útil de 25 a 30 anys, i molts fabricants ofereixen garanties de rendiment durant aquest període.

Quan parlem del retorn d’inversió, depèn de diversos factors, com la grandària del sistema, el consum energètic de l’empresa, els incentius fiscals i les tarifes d’electricitat. En general, s’espera que la inversió en energia solar es recuperi en un període de 5 a 10 anys, i després es pot gaudir d’electricitat gratuïta o a preus reduïts durant dècades.

En Boquet, ens encarreguem no sols de la instal·lació, sinó també del manteniment regular de les plaques solars, la qual cosa garanteix un funcionament òptim al llarg del temps i maximitza el retorn de la inversió per als nostres clients.

Quins són els requisits tècnics i d'espai per a instal·lar plaques solars en la meva empresa?

Es necessita una àrea en el sostre o en el sòl que rebi suficient llum solar durant el dia. A més, és important considerar l’orientació i inclinació adequades de les plaques solars per a maximitzar el seu rendiment. Els requisits tècnics, com el sistema de muntatge, l’inversor i el cablejat, també han de tenir-se en compte i poden ser adaptats a les necessitats específiques de cada empresa. A Boquet, t’oferim un servei integral, un estudi gratuït i t’acompanyem en tot el procés.

Quant temps porta instal·lar un sistema de plaques solars en la meva empresa?

El temps d’instal·lació pot variar depenent de la grandària de la planta solar i la complexitat d’aquesta. En general, s’estima que una instal·lació mitjana pot portar de 2 a 4 setmanes, incloent-hi l’avaluació inicial, l’obtenció de permisos i llicències, la instal·lació física de les plaques solars i la connexió al sistema elèctric de l’empresa.

Què passa si la meva empresa genera més electricitat de la que consumeix?

Si el teu sistema de plaques solars fotovoltaiques genera més electricitat de la que consumeixes, pots optar (si la teva companyia elèctrica ho permet) per vendre l’excés d’energia a la xarxa elèctrica a través d’un mecanisme anomenat «net metering» (mesurament net). Això et permet rebre crèdits per l’energia excedent que pots utilitzar quan el teu sistema no estigui generant suficient, com en períodes de menor irradiació solar o durant la nit.

Quin és el manteniment requerit per a les plaques solars fotovoltaiques?

Les plaques solars fotovoltaiques generalment requereixen un manteniment bàsic. És important realitzar inspeccions periòdiques per a assegurar-se que no hi hagi acumulació de brutícia (ex: ocells o pols sahariana…) o ombreig en les plaques (ex: creixement d’arbres o nous edificis…).

A més, és molt recomanable realitzar un manteniment regular del sistema d’inversors i les connexions elèctriques per a assegurar un rendiment òptim de la instal·lació integral.

Existeixen incentius fiscals o programes de finançament disponibles per a les instal·lacions de plaques solars?

Sí, a Catalunya existeixen incentius fiscals i programes de finançament per a promoure l’adopció d’energia solar. Aquests poden incloure crèdits fiscals, subvencions, préstecs preferencials o esquemes de tarifes d’alimentació. Consulta les subvencions vigents que hi ha a Catalunya per a la retirada de plaques solars.

Les plaques solars poden ser utilitzades en àrees amb climes no tan assolellats o freds?

Sí, les plaques solars poden funcionar eficientment fins i tot en àrees amb climes menys assolellats o freds. Encara que la producció d’energia pot ser lleugerament menor en comparació amb àrees d’alta radiació solar, els avanços tecnològics han permès que els panells solars siguin més eficients en la captació d’energia fins i tot en condicions de llum difusa o baixes temperatures. És important tenir en compte la ubicació i el disseny adequat del sistema per a maximitzar el seu rendiment en aquestes àrees.

Esperem haver aclarit algunes de les preguntes més freqüents que les empreses que s’estan plantejant instal·lar plaques solars solen tenir sobre aquest tema.

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by