De què estan fetes les plaques solars?

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

Les plaques solars s’han convertit en una peça central en la generació d’energia renovable, aquestes tecnologies utilitzen la llum solar per a generar electricitat mitjançant un procés conegut com a efecte fotovoltaic. No obstant això, sabem de quins materials estan fetes les plaques solars? En aquest article, aprofundim en els components clau.

Cal tenir en compte que la primera placa solar va tenir lloc a la segona meitat del segle XX. Tot i això, les plaques fotovoltaiques actuals es distingeixen per ser notablement més compactes i lleugeres, presentant una capacitat energètica centenars de vegades superior a la del prototip inicial. Ara sorgeix l’interrogant: de quin material estan fetes les plaques solars? Anem a veure-ho:

1. Cèl·lules fotovoltaiques: Les cèl·lules fotovoltaiques són l’element bàsic de les plaques solars. Generalment estan fetes de silici, un material semiconductor que té la propietat de generar un corrent elèctric quan la llum solar impacta sobre elles.

El silici és el segon material més abundant a la Terra. Això ho fa un dels materials més econòmics i fàcils d'obtenir per a la producció de plaques solars. A més, és un dels materials amb millors propietats com a semiconductor elèctric de la natura. El silici té una capacitat enorme d'absorbir eficientment els fotons de llum solar i generar electrons lliures. Aquest procés físic produeix corrent elèctric apte per al consum.

– Cèl·lules de silici monocristal·lí: Aquestes cèl·lules es fabriquen a partir d’un cristall de silici únic, que es talla en làmines primes. Aquest procés produeix eficiència energètica més alta, però també encareix els costos.

– Cèl·lules de silici policristal·lí: A diferència de les cèl·lules monocristal·lines, aquestes estan fetes de múltiples cristalls de silici. Encara que la seva eficiència pot ser lleugerament inferior, la seva producció és més senzilla, la qual cosa redueix els costos.

Aquestes són les més comuns, però depenent del client es farà servir la que més s’ajusti a les seves necessitats. A Boquet ens encarreguem de tot el procés, sol·licita un estudi gratuït i t’assessorarem en tot el que necessites.

2. Vidre: Les plaques solars estan protegides per una capa de vidre especial, coneguda com a vidre fotovoltaic. Aquest vidre és transparent i durador, dissenyat per a resistir els elements i protegir les cèl·lules fotovoltaiques subjacents.

3. Encapsulant: Les cèl·lules fotovoltaiques es recobreixen amb un material encapsulant que protegeix les cèl·lules de la humitat i els altres factors ambientals. Aquest material sovint és d’etilenvinilacetat (EVA), que té una bona adhesió i propietats aïllants.

4. Material suport: Les plaques solars requereixen un material suport robust per a mantenir les cèl·lules i els altres components al seu lloc i ben subjectes. Aquest material pot ser alumini, acer inoxidable o altres materials duradors i resistents a la corrosió.

5. Capa posterior: A la part posterior de les cèl·lules, hi ha una capa que actua com a barrera a l’humitat i que proporciona més suport estructural. Aquesta capa generalment està feta de materials plàstics com el tedlar.

6. Connexions i capes fines: Per a assegurar que l’electricitat generada per les cèl·lules fotovoltaiques es pugui recollir i utilitzar, s’utilitzen capes fines de metalls conductors, com l’argent i l’altre alumini. Aquestes capes també ajuden a reflectir la llum solar cap a les cèl·lules.

Com veiem, cada element té una funció crucial per al correcte funcionament de la placa solar.

A Boquet, som experts professionals en el sector de la fotovoltaica i comptem amb més de 25 anys d’experiència. Oferim la instal·lació, manteniment i servei integral de qualsevol tipus de instal·lació fotovoltaica.

Contact Us

Estàs interessat en els nostres serveis? Omple el formulari!

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by