Què significa estar inscrit al RERA?

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

Què és el RERA?

El RERA és el Registre d’Empreses amb Riscos per Amiant. És tracta de l’organisme oficial que controla i regula a totes les empreses que desenvolupen activitats en les que els treballadors estan exposats o són susceptibles a estar exposats a materials que continguin amiant. La seva finalitat és monitoritzar i observar a les empreses que realitzin aquest tipus d’activitat. A Boquet, realitzem activitats amb riscos d’amiant (ens encarreguem de la substitució d’uralita amb amiant a empreses) i per això estem inscrits al RERA.

Qui està obligat?

Totes les empreses que desenvolupin activitats les quals el seu àmbit d’actuació sigui l’amiant, estàn obligades a estar inscrites en el RERA, com a condició indispensable per realitzar qualsevol activitat relacionada amb l’amiant, per cumplir amb la legalitat i la normativa vigent.

Estàn obligades les empreses que realitzin:

 • Tasques de demolició de construccions on hi hagi amiant o materials que en continguin.
 • Tasques de desballestament d’elements, maquinària o utillatge on hi hagi amiant o materials que en continguin.
 • Tasques i operacions destinades a retirar amiant, o materials que en continguin, d’equips, unitats (com ara vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.
 • Tasques de manteniment i reparació dels materials amb amiant que hi ha en equips, unitats (com ara vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.
 • Tasques de manteniment i reparació que impliquin risc de despreniment de fibres d’amiant per proximitat de materials d’amiant.
 • Transport, tractament i destrucció de residus que continguin amiant.
 • Abocadors autoritzats per a residus d’amiant.
 • Totes les altres activitats o operacions en què es manipulin materials que continguin amiant, sempre que hi hagi risc d’alliberament de fibres d’amiant a l’ambient de treball.

Font: GenCat.cat

Què es necessita per inscriure’s al RERA? Com és sol·licita?

Es bastant fàcil inscriure’s al RERA i gratuït. Per inscriure’s al RERA, s’ha d’omplir un document PDF i enviar-ho a la generalitat (en cas de Catalunya) o a l’autoritat corresponent. Una vegada enviat, normalment en aproximadament un mes rebràs una resposta.

Les dades que et demanen per inscriure’t al RERA:

 • Nom de l’empresa o la raó social
 • NIF o CIF
 • Domicili fiscal
 • Codi postal
 • Telèfon
 • NISS (Núm d’identificació de la SS)
 • Codi Conta Cotització (CCC)
 • Correu electrònic
 • Firma del representant

Podeu trobar més infrmació a la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya

Si tens una empresa i tens uralita en la teva coberta, no dubtis en contactar amb nosaltres. A Boquet t’assesorem gratuïtament i et donem una solució personalitzada.

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by