Tipus d’instal·lacions fotovoltaiques

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

L’energia solar fotovoltaiques ha emergit com una força poderosa en la transició cap a un futur sostenible i amb baixes emissions de carboni. Aquesta forma d’energia, que converteix la llum solar en electricitat, ha experimentat un ràpid desenvolupament tecnològic i una adopció creixent a nivell mundial. Les instal·lacions fotovoltaiques, com a part integral de l’ecosistema energètic actual, s’han diversificat per satisfer les necessitats i les circumstàncies particulars de diferents sectors i aplicacions.

En aquest article, explorarem amb detall els diversos tipus d’instal·lacions fotovoltaiques que estan canviant la forma en què generem i consumim energia. Des de les instal·lacions aïllades de la xarxa fins a les connectades i les de les híbrides, examinarem les seves característiques, els seus avantatges i desavantatges, i les aplicacions típiques.

Instal·lacions Aïllades de la Xarxa

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades de la xarxa són sistemes independents dissenyats per generar i emmagatzemar electricitat solar sense estar connectats a la xarxa elèctrica convencional. Aquests sistemes són populars en zones rurals o llocs remots on l’accés a la xarxa no és viable.

Característiques

 • Utilitzen panells solars per captar la llum solar.
 • Requereixen bateries per emmagatzemar l’energia generada.
 • Són autosuficients i no depenen de la xarxa elèctrica.

Avantatges

 • Produeixen energia en llocs allunyats de la infraestructura elèctrica.
 • Redueixen la dependència d’energia no renovable.
 • Poden ser una opció ecològica i econòmica.

Desavantatges

 • Requereixen una inversió inicial.
 • La capacitat d’emmagatzematge pot ser limitada.
 • No sempre són adequades per a l’ús a gran escala.

Alguns exemples d’aplicacions de les instal·lacions aïllades són:

Cabanes de muntanya i casetes de camp, estacions meteorològiques remotades, llums de carrers en zones rurals.

Instal·lacions Connectades a la Xarxa

Les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa estan interconnectades amb la xarxa elèctrica convencional. Aquestes instal·lacions generen electricitat solar i poden enviar l’excés a la xarxa, obtenint crèdits o reduint la factura elèctrica.

Característiques

 • Utilitzen panells solars per generar electricitat.
 • Estan connectades a la xarxa elèctrica local.
 • Poden enviar excessos d’energia a la xarxa i rebre-ne en moments de baixa generació (quan és de nit, per exemple)

Avantatges

 • Redueixen la factura elèctrica mitjançant la venda d’energia excedent.
 • Mantenen un subministrament estable en cas de picades del sistema solar.
 • Contribueixen a la reducció de les emissions de carboni.

Desavantatges

 • Depenen de la xarxa per a l’energia quan els panells no generen.
 • La tarifació neta pot variar segons la ubicació i les regulacions.

Alguns exemples d’aplicacions de les instal·lacions connectades a la xarxa són:

Residències urbanes amb panells solars al sostre, coberta d’empreses amb plaques solars, parcs solars que subministren electricitat a la xarxa elèctrica, comunitats energètiques.

Instal·lacions Híbrides

Les instal·lacions fotovoltaiques híbrides combinen fonts d’energia renovable, com la solar, amb altres fonts com ara l’eòlica o la geotèrmica. Aquesta combinació permet maximitzar l’eficiència i la fiabilitat del subministrament elèctric.

Característiques

 • Integren múltiples fonts d’energia renovable.
 • Poden incloure panells solars, molins d’aire o sistemes geotèrmics.
 • Optimitzen la generació d’energia segons les condicions climàtiques.

Avantatges

 • Redueixen la dependència d’una única font d’energia.
 • Augmenten la fiabilitat del subministrament energètic.
 • Són flexibles i adaptables a diverses ubicacions.

Desavantatges

 • Requereixen una inversió inicial més gran.
 • La integració de múltiples sistemes pot ser complexa.

Alguns exemples d’aplicacions de les instal·lacions híbrides són:

Estacions de càrrega per a vehicles elèctrics, projectes de generació energètica en zones costaneres.


En definitiva, l’energia solar fotovoltaica té molta flexibilitat per adaptar-se a les necessitats, i nosaltres, ho fem possible.

A Boquet tenim més de 25 anys d’experiència en la indústria, i amb més de 170 treballadors qualificats, cobrim energeticament als 947 municipis de Catalunya.

Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre aquestes intal·lacions o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by