Com funciona una cèl·lula fotovoltaica?

|

Entrevistes | Projectes | RVE | Solar | Solucions tècniques | Sostenibilitat | Uralita

L’energia solar és una font d’energia renovable cada vegada més popular i vital en la lluita contra el canvi climàtic. Al cor de la generació d’aquesta energia es troben les cèl·lules fotovoltaiques, conegudes com a cèl·lules solars. Però com funcionen exactament? En aquest article, explorarem el procés darrere d’aquestes meravelles tecnològiques que converteixen la llum solar en electricitat de manera senzilla i efectiva.

Què és una cèl·lula fotovoltaica i com funciona?

Una cèl·lula fotovoltaïca, també anomenada cèl·lula solar, és un dispositiu que té la capacitat de convertir la llum solar en electricitat a través d’un fenomen conegut com l’efecte fotoelèctric. Això és possible gràcies als semiconductors, principalment el silici, que componen la cèl·lula. Aquests semiconductors són els protagonistes que fan possible la conversió de l’energia lluminosa en energia elèctrica.

Aquesta és l’estructura d’una cèl·lula fotovoltaica:

L’Efecte Fotoelèctric

El principi bàsic que regeix el funcionament d’una cèl·lula fotovoltaïca és l’efecte fotoelèctric. Quan la llum solar incideix sobre la cèl·lula, els fotons de llum són absorbits pel material semiconductor. Aquest procés genera electrons i forats en el material. El aquest video, podem veure al detall com funciona aquest fenòmen.

Quan els fotons de llum generen parells electró-haurà en el semiconductor, els electrons es mouen cap a una direcció mentre que els forats es mouen en la direcció contrària. Això crea una corrent elèctrica dins de la cèl·lula. Quan connectem la cèl·lula a un circuit extern, aquesta corrent flueix a través del circuit, generant electricitat que es pot utilitzar per a alimentar dispositius elèctrics o carregar bateries.

Tipus de Cèl·lules Fotovoltaïques

Hi ha diversos tipus de cèl·lules fotovoltaïques, sent les més comunes les de silici cristal·lí i les de silici multicristal·lí. Les de silici cristal·lí solen ser més costoses però ofereixen un rendiment superior, mentre que les de silici multicristal·lí són més econòmiques i funcionen bé en condicions de baixa il·luminació.

En resum, una cèl·lula fotovoltaïca és el component clau que permet als panells solars convertir la llum solar en electricitat. Gràcies a l’efecte fotoelèctric i als semiconductors, aquestes cèl·lules juguen un paper fonamental en la generació d’energia solar neta i sostenible. Entendre com funcionen aquestes cèl·lules és essencial per aprofitar al màxim el potencial de l’energia solar i avançar cap a un futur més sostenible.

Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre les plaques solars o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

Formulario de Contacto página principal

Persona de contacto

Instalación Fotovoltaica

¿Qué más necesitas?

Powered by