Nova instal·lació fotovoltaica a l’escola Serena Vall

L’escola Serena Vall de Llavaneres ja pot gaudir d’una nova instal·lació solar de 215 mòduls fotovoltaics. Aquesta instal·lació representa un gran salt en la producció d’energia del recinte, que podrà generar energia neta i abastar a les altes demandes d’un edifici com és una escola. Boquet (empresa instal·ladora de serveis integrals) hem estat l’empresa encarregada de fer aquesta nova instal·lació, i podem dir que ha estat tot un èxit, ja que gràcies a aquesta instal·lació s’estima que s’evitaran 46,3 tones de CO₂ l’any, una xifra que no deixa indiferent a ningú.

 

Són només 3 setmanes les que han fet falta per instal·lar totes aquestes plaques en una superfície fotovoltaica de 490 m2 , les quals generaran una energia total de 179.130 kWh anuals, ajudant al complex ser energèticament independent.

Característiques de la instal·lació:

Localització Escola Serena Valls – St Andreu de Llavaneres
Potencia instal·lada 100 kWn
Modalitat Autoconsum col·lectiu
Energía total produïda 179.130 kWh/any
Emissions CO2 evitades 46,3 t/any
Termini d’execució 3 setmanes
Plaques instal·lades 215
Superfície 490 m2
Èxit de l’obra Assolit satisfactòriament

Estem orgullosos d’haver assolit satisfactòriament aquesta obra i de poder oferir una solució energètica sostenible i respectuosa amb el medi ambient a l’escola Serena Vall. A Boquet oferim solucions personalitzades d’acord amb les necessitats dels nostres clients, sempre amb la professionalitat, experiència i serietat que ens caracteritzen.

Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre aquest projecte o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

Nova instal·lació fotovoltaica al pavelló municipal de Vacarisses

El pavelló municipal de Vacarisses aposta per l’energia solar fotovoltaica, amb aquesta instal·lació de plaques solars, quasi en vertical, el complex podrà gaudir d’energia neta renovable indefinidament, a més d’evitar l’emissió anual de 16,631 tones de Co2 i reduir significativament el seu consum d’energia elèctrica. La instal·lació ha estat efectuada per Boquet (empresa instal·ladora de serveis integrals) en tan sols 3 setmanes.

 

S’han instal·lat un total de 84 plaques solars sobre una superfície de 300m2 de bastanta inclinació (com podeu veure). Per aquesta instal·lació fora del comú s’ha dissenyat i instal·lat una estructura per suportar els mòduls fotovoltaics, per poder generar així una potència nominal de 35kWn. Amb la professionalitat que ens caracteritza s’ha seguit en tot moment un procediment meticulós per assegurar la qualitat i la màxima eficiència possible de la instal·lació.

Video:

https://youtu.be/zw680k0Gigg

Característiques de la instal·lació:

Localització Pavelló municipal de Vacarisses
Potencia instal·lada 35 kWn
Modalitat Autoconsum col·lectiu
Energía total produïda 67.804 kWh/any
Emissions CO2 evitades 16,631 t/any
Termini d’execució 2 setmanes
Plaques instal·lades 84
Superfície 300 m2
Èxit de l’obra Assolit satisfactòriament

Estem orgullosos d’haver assolit l’èxit en aquesta obra i de poder oferir a Vacarisses una solució energètica més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. A Boquet seguirem treballant de valent per aportar la nostra experiència i professionalitat a cada projecte que realitzem, en línia amb la nostra visió de fomentar la transició cap a un món més verd i net.
Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre aquest projecte o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

El pavelló de Sant Hipòlit de Voltregà evitarà l’emissió de 66,83 tonelades anuals

Has llegit bé…El pavelló de Sant Hipòlit de Voltregà evitarà l’emissió de 67 tones anuals, el equivalent a 44.666 ampolles d’aigua d’1,5L, us ho podeu imaginar? Aquesta nova instal·lació ha estat possible gràcies a Boquet (empresa instal·ladora de serveis integrals) on s’han instal·lat 226 mòduls fotovoltaics. 

https://www.youtube.com/watch?v=xumn6ulSSJ8

Són només 2 setmanes les que han fet falta per instal·lar totes aquestes plaques en una superfície fotovoltaica de 528 m2 , les quals generaran una energia total de 167.097.02 kWh anuals, ajudant al complex esportiu ser energèticament independent.

Característiques de la instal·lació:

Localització Pavelló de Sant Hipòlit de Voltregà
Potencia instal·lada 124,3 kWp
Modalitat Autoconsum col·lectiu
Energía total produïda 167.097,02 kWh/any
Emissions CO2 evitades 66,83 t/any
Termini d’execució 2 setmanes
Plaques instal·lades 226
Superfície fotovoltaica 528 m2
Èxit de l’obra Assolit satisfactòriament

 

Estem orgullosos d’haver assolit satisfactòriament aquesta obra i de poder oferir una solució energètica sostenible i respectuosa amb el medi ambient al pavelló de Sant Hipòlit de Voltregà. A Boquet oferim solucions personalitzades d’acord amb les necessitats dels nostres clients, sempre amb la professionalitat, experiència i serietat que ens caracteritzen.

Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre aquest projecte o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

El pavelló municipal de Besalú aposta per l’energia fotovoltaica

El pavelló municipal de Besalú ja pot gaudir d’una nova instal·lació solar de 84 mòduls fotovoltaics. Boquet (empresa instal·ladora de serveis integrals) hem estat l’empresa encarregada de fer aquesta nova instal·lació, i podem dir que ha estat tot un èxit, ja que gràcies a aquesta instal·lació s’estima que s’evitaran 12,149 tones de CO₂ l’any, una xifra que no deixa indiferent a ningú.

https://www.youtube.com/watch?v=rW8-VzYZ3rY

Són només 2 setmanes les que han fet falta per instal·lar totes aquestes plaques en una superfície de 200 m2 , les quals generaran una energia total de 48.601 kWh anuals, ajudant al complex esportiu ser energèticament independent.

Característiques de la instal·lació:

Localització Pavelló Municipal de Besalú
Potencia instal·lada 34,86 kWp
Modalitat Autoconsum
Energía total produïda 48.601 kWh/any
Emissions CO2 evitades 12,149 t/any
Termini d’execució 2 setmanes
Plaques instal·lades 150
Superfície 200 m2
Èxit de l’obra Assolit satisfactòriament

Estem orgullosos d’haver assolit satisfactòriament aquesta obra i de poder oferir una solució energètica sostenible i respectuosa amb el medi ambient al pavelló municipal de Besalú. A Boquet oferim solucions personalitzades d’acord amb les necessitats dels nostres clients, sempre amb la professionalitat, experiència i serietat que ens caracteritzen. Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre aquest projecte o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

L’Escola Barrachina de Sitges inaugura una nova era amb energia solar

L’Escola Barrachina de Sitges ha completat recentment la instal·lació d’un sistema fotovoltaic avançat efectuat per Boquet, empresa instal·ladora de serveis integrals. Aquesta iniciativa subratlla el compromís de la institució amb les pràctiques ambientals responsables i l’educació en energies renovables. En aquest video podeu veure en acció la instal·lació en total funcionament.

https://www.youtube.com/watch?v=OjVyE16uBuU

 

Amb 266 plaques solars de 400Wp cadascuna, la potència total instal·lada arriba als 106,4 kWp. Aquesta instal·lació no només reflecteix un progrés tecnològic sinó també una aposta decidida per l’energia neta i la innovació.

Aquesta nova instal·lació permet a l’Escola Barrachina evitar l’emissió de 36 tones de CO2 anualment, reafirmant així el seu paper en la lluita contra el canvi climàtic. A més, s’estima que la instal·lació generarà al voltant de 152.000 kWh cada any, contribuint a una reducció significativa dels costos d’energia i augmentant la independència energètica.

Característiques de la instal·lació:  
Localització Escola Barrachina (Sitges)
Potencia instal·lada 106,4 kWp
Modalitat Autoconsum
Energia total produïda 152.000 kWh/any
Emissions CO2 evitades 36 t/any
Plaques instal·lades 266
Superfície 511,4 m²
Èxit de l’obra Assolit satisfactòriament

Estem orgullosos d’haver assolit l’èxit en aquesta obra i de poder oferir a l’Escola Barrachina una solució energètica més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. A Boquet seguirem treballant de valent per aportar la nostra experiència i professionalitat a cada projecte que realitzem, en línia amb la nostra visió de fomentar la transició cap a un món més verd i net.


Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre aquest projecte o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

Com funciona una cèl·lula fotovoltaica?

L’energia solar és una font d’energia renovable cada vegada més popular i vital en la lluita contra el canvi climàtic. Al cor de la generació d’aquesta energia es troben les cèl·lules fotovoltaiques, conegudes com a cèl·lules solars. Però com funcionen exactament? En aquest article, explorarem el procés darrere d’aquestes meravelles tecnològiques que converteixen la llum solar en electricitat de manera senzilla i efectiva.

 

Què és una cèl·lula fotovoltaica i com funciona?

Una cèl·lula fotovoltaïca, també anomenada cèl·lula solar, és un dispositiu que té la capacitat de convertir la llum solar en electricitat a través d’un fenomen conegut com l’efecte fotoelèctric. Això és possible gràcies als semiconductors, principalment el silici, que componen la cèl·lula. Aquests semiconductors són els protagonistes que fan possible la conversió de l’energia lluminosa en energia elèctrica.

Aquesta és l’estructura d’una cèl·lula fotovoltaica:

 

L’Efecte Fotoelèctric

El principi bàsic que regeix el funcionament d’una cèl·lula fotovoltaïca és l’efecte fotoelèctric. Quan la llum solar incideix sobre la cèl·lula, els fotons de llum són absorbits pel material semiconductor. Aquest procés genera electrons i forats en el material. El aquest video, podem veure al detall com funciona aquest fenòmen.

Quan els fotons de llum generen parells electró-haurà en el semiconductor, els electrons es mouen cap a una direcció mentre que els forats es mouen en la direcció contrària. Això crea una corrent elèctrica dins de la cèl·lula. Quan connectem la cèl·lula a un circuit extern, aquesta corrent flueix a través del circuit, generant electricitat que es pot utilitzar per a alimentar dispositius elèctrics o carregar bateries.

Tipus de Cèl·lules Fotovoltaïques

Hi ha diversos tipus de cèl·lules fotovoltaïques, sent les més comunes les de silici cristal·lí i les de silici multicristal·lí. Les de silici cristal·lí solen ser més costoses però ofereixen un rendiment superior, mentre que les de silici multicristal·lí són més econòmiques i funcionen bé en condicions de baixa il·luminació.

En resum, una cèl·lula fotovoltaïca és el component clau que permet als panells solars convertir la llum solar en electricitat. Gràcies a l’efecte fotoelèctric i als semiconductors, aquestes cèl·lules juguen un paper fonamental en la generació d’energia solar neta i sostenible. Entendre com funcionen aquestes cèl·lules és essencial per aprofitar al màxim el potencial de l’energia solar i avançar cap a un futur més sostenible.

Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre les plaques solars o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

 

Les 5 Preguntes més freqüents abans d’una instal·lació de plaques solars

A mesura que la tecnologia solar millora i les opcions es tornen més accessibles, molts es pregunten si aquesta és la millor opció per a les seves necessitats energètiques. Abans de prendre la decisió d’invertir en una instal·lació solar, és important comprendre el procés i respondre a algunes preguntes fonamentals. A continuació, responem a les 5 preguntes més freqüents que hi ha de cara a instal·lar energia solar.

 

Com fuciona l’energia Solar?

Una de les preguntes més freqüents sobre les instal·lacions solars és com funcionen. L’energia solar es produeix mitjançant l’ús de panells solars que capturen la llum del sol i la converteixen en electricitat mitjançant una tecnologia anomenada fotovoltaica. Aquesta electricitat pot ser utilitzada per alimentar la teva llar o empresa, o bé emmagatzemada per a ús posterior.

Quina és la viabilitat del meu lloc?

Abans d’invertir en una instal·lació solar, és essencial avaluar la viabilitat del teu emplaçament. La quantitat de sol que rep el teu lloc, així com la seva ubicació geogràfica, tindrà un impacte significatiu en la quantitat d’energia que pots produir amb panells solars. És recomanable realitzar una avaluació energètica o contractar un professional per determinar si el teu lloc és adequat per a una instal·lació solar. A Boquet t’oferim un estudi gratuït per orientar-te i ajudar-te a fer realitat la teva instal·lació.

Quin serà el cost inicial?

El cost inicial d’una instal·lació solar pot ser un factor decisiu per a moltes persones. Aquest cost varia segons la mida del sistema, la qualitat dels panells solars i les necessitats energètiques de la teva llar o empresa. No obstant això, molts governs i empreses ofereixen incentius fiscals i programes de finançament per ajudar a reduir els costos inicials. És important explorar aquestes opcions abans de prendre una decisió.

Quina és el retorn de la inversió (ROI)?

La gent també sol preguntar-se sobre la retornabilitat de la inversió en una instal·lació solar. Aquesta varia segons diversos factors, incloent la mida del sistema, els costos energètics actuals i les subvencions disponibles. En molts casos, les instal·lacions solars poden oferir un ROI positiu en pocs anys, amb estalvis significatius en les factures elèctriques al llarg del temps.

Com mantenir i monitorar el sistema fotovoltaic?

Una vegada instal·lat, és important mantenir i monitorar el sistema solar per garantir que funcioni amb eficàcia. La neteja regular dels panells solars i el seguiment del rendiment són part fonamental del manteniment, en la majoria dels casos, no fa falta natejar-les freqüentment, es recomana que 1 o 2 vegades l’any, la pluja pot ajudar al seu manteniment per l’acumulació de brúticia.

Abans d’avançar amb una instal·lació, és essencial respondre a aquestes cinc preguntes fonamentals per assegurar-se que sigui la millor decisió per a les teves necessitats. Amb la informació adequada i la planificació adequada, pots gaudir d’una font d’energia neta i renovable que no només et beneficïi a tu sinó també al medi ambient.

A Boquet tenim més de 25 anys d’experiència en el sector, pel que si et sorgeix algún dubte, contacta amb nosaltres i estarem encantats de resoldre’l. També, si esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. 

[xyz-ips snippet=”contenido-SEO”]

Com afecta la pluja a les plaques solars?

Les plaques solars han estat una font d’energia renovable cada vegada més popular, ja que ofereixen una manera efectiva de generar electricitat a partir de la llum solar. No obstant això, molta gent es pregunta com afecta la pluja a aquestes plaques i si aquestes inclemències del temps poden tenir un impacte negatiu en la seva eficàcia. És important destacar que, en general, la pluja no suposa una amenaça per als sistemes fotovoltaics ben dissenyats.

 

Un sistema fotovoltaic ben instal·lat no hauria de patir danys a causa de la pluja. De fet, en molts casos, la pluja ocasional pot ser beneficiosa per a aquests sistemes. Com és això? Bé, en primer lloc, la pluja ajuda a netejar les plaques solars si estan correctament instal·lades amb una inclinació adequada. La neteja és essencial per assegurar que les plaques captin la màxima quantitat de llum solar possible.

La pols i la brutícia poden acumular-se a la superfície de les plaques, disminuint la seva eficàcia. La pluja pot ajudar a netejar aquesta brutícia i garantir que les plaques funcionin de manera òptima.

 

 

D’altra banda, les plaques solars estan dissenyades per resistir les inclemències del temps. Això inclou no només la pluja, sinó també altres condicions meteorològiques com el granís, la neu i el vent. La seva estructura robusta i la protecció que ofereixen els materials amb els quals estan construïdes fan que siguin molt resistents i duradores.

Tot i això, és important tenir en compte que, com en qualsevol indústria, la qualitat dels materials i la fabricació són claus per garantir un rendiment òptim. És per això que és essencial apostar per bons fabricants professionals experimentats en la instal·lació de sistemes fotovoltaics, com a Boquet, amb més de 25 anys d’experiència en el sector.

Les plaques solars generen electricitat en dies nublosos o plujosos?

Pel que fa al rendiment de les plaques solars en dies nublosos o plujosos, és cert que un sistema fotovoltaic depèn de la radiació solar per generar energia. Menys sol significa menys producció d’energia. Tanmateix, no s’ha de confondre això amb la idea que no es produeix energia en aquests dies. La radiació solar pot penetrar les núvols i continuar alimentant el sistema. Això vol dir que, tot i que la producció serà menor en comparació amb dies assolellats, el sistema seguirà generant electricitat.

Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre aquest projecte o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

Panells solars sobre Uralita en 2023 | Que saber abans d’instal·lar

La instal·lació de panells solars per energia fotovoltaica sobre cobertes d’uralita o fibrociment està prohibit des de principis de l’any 2021 segons la normativa vigent. Tot i això, existeixen diverses solucions en el mercat, des de Boquet oferim la substitució de la coberta d’Uralita per panells Sandwich i la instal·lació de plaques solars.

 

Es poden instal·lar plaques solars sobre teulades d’uralita?

La resposta definitiva és no, però com ja hem dit, existeixen diverses solucions aquest problema, que des de boquet t’oferim. Si tens una coberta de fibrociment amb amiant en una nau industrial o en un habitatge i vols instal·lar plaques solars, la millor solució i la més econòmica és retirar la coberta d’uralita i instal·lar una coberta de panell Sandwich per posteriorment instal·lar l’energia fotovoltaica, des de Boquet t’oferim aquest servei integral i a més t’ajudem en la gestió de subvencions i et garantim el seu cobrament.

Subvencions per instal·lació d’energia solar i retirada d’amiant

Actualment, existeixen vàries subvencions per retirar uralita a Catalunya de fins a 120.000 euros i 600 euros per kW en el cas de la instal·lació de panells fotovoltaics de les que et podràs beneficiar. Si la teva intenció és retirar uralita i instal·lar plaques solars, des de Boquet ens encarreguem de tot i et garantim el cobrament de les subvencions.

Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre els nostres serveis i esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) avança en la Sostenibilitat amb la instal·lació de plaques solars al Centre Operatiu de Martorell (COM)

En un esforç continu per reduir les emissions de gasos contaminants i disminuir la dependència de fonts d’energia externes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha decidit donar un pas endavant i ha confiat en Boquet per l’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Centre Operatiu de Martorell (COM). Aquesta iniciativa s’inspira en les accions anteriors realitzades a altres instal·lacions de FGC (com l’edifici corporatiu de Ferrocarrils de Barcelona, el Centre Operatiu de Rubí d’FGC, les estacions de Sant Boi i Universitat Autònoma) i reafirma el compromís de l’empresa amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

plaques solars ferrocarrils de barcelona

 

Les plaques solars fotovoltaiques s’han instal·lat en el Centre Operatiu de Martorell (COM), una ubicació estratègica a la línia Llobregat-Anoia. Aquesta inversió permetrà generar energia de proximitat, contribuint a la reducció de l’emissió anual de diòxid de carboni (CO2) i al consum energètic més sostenible.

La instal·lació consta de 71 plaques fotovoltaiques amb una potència total de 38.000 Wp. S’estima que la generació d’energia anual superarà els 70.000 kWh. Aquesta iniciativa permetrà evitar l’emissió anual de 19 tones de CO2, equivalent al consum elèctric anual de tretze llars.

Característiques de la instal·lació:

Localització Estació de Molins de Rei
Potencia instal·lada 38.000 Wp
Modalitat Autoconsum Individual
Energía total produïda 70.000 kWh/any
Emissions CO2 evitades 19 t/any
Termini d’execució 3 setmanes
Plaques instal·lades 71
Superfície 500 m2
Èxit de l’obra Assolit satisfactòriament

Amb la nova instal·lació a Molins de Rei, FGC augmentarà la generació d’energia fotovoltaica pròpia en un 25%, consolidant-se com una empresa compromesa amb la sostenibilitat i l’acció climàtica.

A més de les plaques solars, FGC també ha realitzat altres millores en matèria de sostenibilitat, com la millora del tractament d’aigües residuals i altres iniciatives destinades a crear una infraestructura ferroviària de primer nivell per afrontar els reptes futurs del servei a la línia Llobregat-Anoia.

Estem orgullosos d’haver assolit l’èxit en aquesta obra i de poder oferir FGC a Molins de Rei una solució energètica més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. A Boquet seguirem treballant de valent per aportar la nostra experiència i professionalitat a cada projecte que realitzem, en línia amb la nostra visió de fomentar la transició cap a un món més verd i net.


Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre aquest projecte o esteu considerant una instal·lació similar, estarem encantats d’atendre-us. Contacteu amb nosaltres i junts farem realitat els vostres objectius energètics sostenibles.